Warsztaty

Warsztaty logopedyczne, szkolenia oraz zajęcia praktyczne

W gabinecie logopedycznym odbywają się cykle warsztatów, szkoleń oraz zajęć praktycznych, tj.:

  • warsztaty dla rodziców dzieci z jąkaniem - cykl 5 spotkań grupowych, również dla rodziców dzieci, u których jąkanie nie wymaga terapii, ale którzy są silnie zaniepokojeni i niepewni swojego postępowania; tematyka: informacje na temat jąkania, sposoby radzenia sobie z nim oraz z własnymi emocjami, włączenie otoczenia w proces wspierania dziecka, problemy nurtujące rodziców;
  • szkolenia dla logopedów, nauczycieli (np. rad pedagogicznych i in.) na temat problemu jąkania u dzieci i młodzieży;
  • zajęcia praktyczne dla studentów logopedii na temat profilaktyki oraz terapii jąkania wczesnodziecięcego,
  • scenariusze kolejnych warsztatów. Pobierz