Działalność naukowa

Upowszechnianie wiedzy o jąkaniu wczesnodziecięcym

 • aktywny udział w konferencjach naukowych,
 • współudział w prowadzeniu badań naukowych,
 • tłumaczenie z języka niemieckiego poradnika dla rodziców dzieci z jąkaniem (Peter Schneider, Moje dziecko się jąka. Co mogę zrobić?, 2017, Wyd. Centrum Logopedyczne, Katowice) oraz materiałów szkoleniowych.
 • laureatka II edycji Grantu im prof. Gene’a J. Bruttena (2018).


Fachowe czasopisma i monografie

Artykuły ukazały się w następujących publikacjach:

 • Blanchet P., Boroń A., Chmielewski G., Everard R., Haase T., Gładosz Z., Jankowska-Szafarska L., Ravid B., St. Louis K.O., Węsierska K. (2020). Sukces w terapii jąkania - czym jest i jak go osiągnąć - opinie "podwójnych ekspertów" [W:] red. K. Węsierska, M. Witkowski: Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka. T. 2. , s. 13-31. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Boroń A. (2017). Bezpośrednie podejście w terapii jąkania wczesnodziecięcego na przykładzie metod Lidcombe Program i Mini-KIDS. [W:] red. L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, K. Kupiec: Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu. WE
 • Boroń A., Bezpośrednie podejście w terapii jąkania wczesnodziecięcego na przykładzie metody Mini-KIDS. Wielkopolski Przegląd Logopedyczny nr 1/14/2017, s. 9-15.
 • Boroń A., Jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym. Forum Logopedy 2016, nr 11, s. 53-57.
 • Boroń A. (2015). Jąkanie u dziecka z wadą wymowy - studium przypadku, [W:] red. K. Węsierska: Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka, s. 161-176. Katowice. Publikacja dostępna online: http://www.konferencja-zpm.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/1-tekst-monografii.pdf
 • Boroń A., Środowiskowe wsparcie w terapii jąkania - rola rodziny. Forum Logopedy 2019, nr. 31.
 • Boroń A., Terapia jąkania u dzieci z wykorzystaniem metod Lidcombe Program i Mini-KIDS - studia przypadków. Forum Logopedy 2018, nr 26.
 • Boroń A., Jankowska-Szafarska L. (2021). Modyfikacja jąkania jako adaptacyjny sposób radzenia sobie z niepłynnością mowy. [W:] Dialog bez barier - kompleksowa interwencja logopedyczna w jąkaniu, s. 301-331. Agere Aude.
 • Boroń A., Michta I., Sakwerda-Grzesiek A., Węsierska K. (2021). Grupowe wsparcie dla jąkających się dzieci i ich rodziców. [W:] Dialog bez barier - kompleksowa interwencja logopedyczna w jąkaniu, s. 429-460. Agere Aude.
 • Boroń A., Schneider P. (2018). Metoda Mini-KIDS w terapii jąkania wczesnodziecięcego – studium przypadku, [W:] red. K. Węsierska, K. Gaweł: Zaburzenia płynności mowy. Harmonia.
 • Boroń A., Węsierska K. (2021). Diagnoza i terapia jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, [W:] red. A. Domagała, U. Mirecka: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. Tom 2: Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, s. 317-352. Harmonia Universalis.
 • Boroń A., Węsierska K., Agius J. (2020). Wczesna interwencja w jąkaniu na świecie w świetle wyników międzynarodowego sondażu diagnostycznego. [W:] red. K. Węsierska, M. Witkowski: Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka. T. 2. , s. 133-149. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Węsierska K., Boroń A. (2018). Metody interwencji logopedycznej w przypadku zaburzeń płynności mowy u małych dzieci. [W:] red. A. Domagała, U. Mirecka: Metody terapii logopedycznej. Wydawnictwo UMCS
 • Węsierska K., Boroń A., Opieka logopedyczna nad dzieckiem jąkającym się na świecie. Forum Logopedy 2018, nr 26.
 • Węsierska K., Boroń A., Wczesna interwencja w jąkaniu u dzieci - cztery perspektywy terapeutyczne. Forum Logopedy 2018, nr 26.
 • Redakcja merytoryczna podręcznika „Giełkot” autorstwa Manon Spruit, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017.