Terapia online

Terapia jąkania online
konsultacja, wywiad z rodzicami i sesja terapeutyczna

Terapia jąkania online w moim gabinecie logopedycznym odbywa się w trzech etapach:

  1. Konsultacje - nawiązanie kontaktu z osobami zainteresowanymi pomocą logopedyczną, informacje wstępne na temat przebiegu diagnozy i terapii, odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania dotyczące problemu w mowie dziecka, ustalenia organizacyjne;
  2. wywiad z rodzicami - zbieranie informacji o dziecku, kolejnych etapach jego rozwoju, usposobieniu, zainteresowaniach, funkcjonowaniu w środowisku itp.; dzielenie się wynikami badań logopedycznych, obserwacji, pomysłami samych zainteresowanych na rozwiązanie problemów, jakie dotyczą danej rodziny;
  3. sesje terapeutyczne - cykliczne lub sporadyczne spotkania z logopedą przez Internet, wymagające wcześniejszego przygotowania, obecności i współudziału rodziców dziecka oraz dalszej pracy z dzieckiem w domu.