Działalność naukowa

Upowszechnianie wiedzy o jąkaniu wczesnodziecięcym

 • aktywny udział w konferencjach naukowych,
 • współudział w prowadzeniu badań naukowych,
 • tłumaczenie z języka niemieckiego poradnika dla rodziców dzieci z jąkaniem (Peter Schneider, Moje dziecko się jąka. Co mogę zrobić?, 2017, Wyd. Centrum Logopedyczne, Katowice) oraz materiałów szkoleniowych.
 • laureatka II edycji Grantu im prof. Gene’a J. Bruttena (2018).

Fachowe czasopisma i monografie

Artykuły ukazały się w następujących publikacjach:

 • Boroń A., Bezpośrednie podejście w terapii jąkania wczesnodziecięcego na przykładzie metod Lidcombe Program i Mini-KIDS [w:] Jankowska-Szafarska L., Suligowska B., Kara R., Kupiec K. (red.), Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu, Kraków 2017.
 • Boroń A., Bezpośrednie podejście w terapii jąkania wczesnodziecięcego na przykładzie metody Mini-KIDS, Wielkopolski Przegląd Logopedyczny nr 1/14/2017, s. 9-15.
 • Boroń A., Jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym. Forum Logopedy 2016, nr 11, s. 53-57.
 • Boroń A., Jąkanie u dziecka z wadą wymowy - studium przypadku [w:] Węsierska K. (red.) Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. , Katowice 2015, s. 161-176.
  Publikacja dostępna online: http://www.konferencja-zpm.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/1-tekst-monografii.pdf
 • Boroń A. Terapia jąkania u dzieci z wykorzystaniem metod Lidcombe Program i Mini-KIDS - studia przypadków. Forum Logopedy 2018, nr 26.
 • Boroń A., Schneider P., Metoda Mini-KIDS w terapii jąkania wczesnodziecięcego – studium przypadku, [w:] K. Węsierska, Gaweł K. (red.), Zaburzenia płynności mowy, Gdańsk 2018.
 • Węsierska K., Boroń A., Metody interwencji logopedycznej w przypadku zaburzeń płynności mowy u małych dzieci [w:] Domagała A., Mirecka U. (red.), Metody terapii logopedycznej, Lublin 2018.
 • Węsierska K., Boroń A., Opieka logopedyczna nad dzieckiem jąkającym się na świecie, Forum Logopedy 2018, nr 26.
 • Węsierska K., Boroń A., Wczesna interwencja w jąkaniu u dzieci - cztery perspektywy terapeutyczne, Forum Logopedy 2018, nr 26.
 • Redakcja merytoryczna podręcznika „Giełkot” autorstwa Manon Spruit, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017.